Government of Nepal Logo
प्रदेश सरकार

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

प्रदेश १, तीनटोलिया (सोमबारे), विराटनगर


आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
०२१-४७२०४४
०२१-४७२६५३
सबै बोलपत्र

  • व्यवस्थापन समितिको बैठक
    मिति २०७५ माघ २० गते बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठककमल बहादुर थापा
विजय कुमार मगर

सबै बोलपत्र

हाम्रो बारेमा

नेपालको संबिधान २०७२ को भाग १३ धारा १६२मा प्रदेश कार्यपालिका सम्बन्धी ब्यबस्था भए बमोजिम प्रदेश नं.१ मन्त्रिपरिषदको गठन संविधानको धारा १६८ अनुसार मिति २०७४/११/३ गते भएको हो । नेपालको सविंधानको अनुसूची ६ मा रहेको प्रदेश सरकारको अधिकारको सूची बमोजिम यस मन्त्रालयले मूख्यत शान्ति सुरक्षा¸ प्रदेश प्रहरी¸ प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो¸ बिपद ब्यबस्थापन¸ द्वन्द ब्यबस्थापन¸ कानून¸ न्याय¸ सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला र प्रदेश कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी कार्य गर्दछ ।

प्रदेश नं. १ को अस्थायी राजधानी नेपाल सरकार¸ मन्त्रिपरिषदको मिति २०७४/१०/३ गतेको बैठकबाट तोके अनुसार यो मन्त्रालय बिराटनगर महानगरपालिका वार्ड नं. १०¸ सोमबारे हाट नजिक रहेको छ । यस मन्त्रालयको अस्थायी संगठन संरचना अनुसार प्रदेश सचिव रा.प. प्रथम(प्र)¸ ३ वटा महाशाखाहरु (प्रशासन योजना तथा बिपद ब्यबस्थापन महाशाखा¸ सुरक्षा समन्वय महाशाखा र कानून तर्जुमा महाशाखा)¸ माननीय मन्त्री ज्यूको निजी सचिवालय र ६ वटा शाखाहरुमा समेतमा गरी २३ जना कर्मचारी दरबन्दी रहेको छ ।

हालका घटनाहरू


घटनाको विवरण मानवीय क्षति अन्य क्षति घटना दर्ता भएको
Fire

jaskdjfkljasdf , Panchthar , फिदिम नगरपालिका

अनुमानित क्षति : 0

घटना घटेको मिति : 2075-12-14

Death: 0 0 0

Missing: 0

Injured: 0 0

Animals Dead: 0
गोठ : 0

भवन क्षति

सरकारी (आंशिक) : 0
सरकारी (पूर्ण) : 0
निजि (आंशिक) : 0
निजि (पूर्ण) : 0

कार्यालय : Root

मिति : 2019-03-19 18:21:46घटनाको पुरा विवरण हेर्नुहोस
Flood

vgfyugvy , Panchthar , फिदिम नगरपालिका

अनुमानित क्षति : 0

घटना घटेको मिति : 2075-11-29

Death: 0 0 0

Missing: 0

Injured: 0 0

Animals Dead: 0
गोठ : 0

भवन क्षति

सरकारी (आंशिक) : 0
सरकारी (पूर्ण) : 0
निजि (आंशिक) : 0
निजि (पूर्ण) : 0

कार्यालय : आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

मिति : 2019-03-13 08:54:57घटनाको पुरा विवरण हेर्नुहोस
Flood

Bhadrapur , Jhapa , Arjungdhara

अनुमानित क्षति : 0

घटना घटेको मिति : 2075-11-26

Death: 0 0 0

Missing: 0

Injured: 0 0

Animals Dead: 0
गोठ : 0

भवन क्षति

सरकारी (आंशिक) : 0
सरकारी (पूर्ण) : 0
निजि (आंशिक) : 0
निजि (पूर्ण) : 0

कार्यालय : विपद व्यपस्थापन प्रणाली

मिति : 2019-03-11 14:43:54घटनाको पुरा विवरण हेर्नुहोस
Fire

ktm , Panchthar , फिदिम नगरपालिका

अनुमानित क्षति : 0

घटना घटेको मिति : 2075-11-01

Death: 2 5 0

Missing: 0

Injured: 0 0

Animals Dead: 0
गोठ : 0

भवन क्षति

सरकारी (आंशिक) : 0
सरकारी (पूर्ण) : 0
निजि (आंशिक) : 0
निजि (पूर्ण) : 0

कार्यालय : विपद व्यपस्थापन प्रणाली

मिति : 2019-03-11 11:56:56घटनाको पुरा विवरण हेर्नुहोस