Government of Nepal Logo
प्रदेश सरकार

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

प्रदेश १, तीनटोलिया (सोमबारे), विराटनगर


आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
०२१-४७२०४४
०२१-४७२६५३

 • मन्त्रालयको भवन

 • ट्राफिक सप्ताह कार्यक्रम-२०७८

 • ट्राफिक सप्ताह कार्यक्रम-२०७८

 • ट्राफिक सप्ताह कार्यक्रम-२०७८

 • ट्राफिक सप्ताह कार्यक्रम-२०७८

 • ट्राफिक सप्ताह कार्यक्रम-२०७८

 • कारागार भित्र मानव अधिकार प्रबर्धन तथा कानूनी सचेतना कार्यक्रम
  उदयपुर

 • कारागार भित्र मानव अधिकार प्रबर्धन तथा कानूनी सचेतना कार्यक्रम
  उदयपुर

 • कारागार भित्र मानव अधिकार प्रबर्धन तथा कानूनी सचेतना कार्यक्रम
  उदयपुर

 • कारागार भित्र मानव अधिकार प्रबर्धन तथा कानूनी सचेतना कार्यक्रम
  तेह्रथुम

 • कारागार भित्र मानव अधिकार प्रबर्धन तथा कानूनी सचेतना कार्यक्रम
  तेह्रथुम

 • विपद् व्यवस्थापनका लागि सुरक्षा निकायसँग अन्तक्रिया कार्यक्रम
  २०७८, पुष

 • विपद् व्यवस्थापनका लागि सुरक्षा निकायसँग अन्तक्रिया कार्यक्रम
  २०७८, पुष

 • कारागार भित्र मानव अधिकार प्रबर्धन तथा कानूनी सचेतना कार्यक्रम
  झापा

 • कारागार भित्र मानव अधिकार प्रबर्धन तथा कानूनी सचेतना कार्यक्रम
  झापा

 • कारागार भित्र मानव अधिकार प्रबर्धन तथा कानूनी सचेतना कार्यक्रम
  झापा

 • मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्रका लागि
  बारुणयन्त्र हस्तान्तरण कार्यक्रम, ५ माघ २०७८

 • मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्रका लागि
  बारुणयन्त्र हस्तान्तरण कार्यक्रम, ५ माघ २०७८

 • झापाको कचनकवल गाउँपालिका ४ खुट्टामुनीमा नवनिर्वित शसस्त्र प्रहरी वल नेपाल बोर्डर आउट पोष्ट
  उद्घाटन समारोहमा

 • झापाको कचनकवल गाउँपालिका ४ खुट्टामुनीमा नवनिर्वित शसस्त्र प्रहरी वल नेपाल बोर्डर आउट पोष्ट
  उद्घाटन समारोहमा

 • कारागार भित्र मानव अधिकार प्रबर्धन तथा कानूनी सचेतना कार्यक्रम
  संखुवासभा

 • कारागार भित्र मानव अधिकार प्रबर्धन तथा कानूनी सचेतना कार्यक्रम
  संखुवासभा

 • विपद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित अन्तर्क्रिया कार्यक्रम
  संखुवासभा

 • विपद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित अन्तर्क्रिया कार्यक्रम
  संखुवासभा

गणेश नायक
विजय कुमार मगर
पवन कुमार परियार

हाम्रो बारेमा

नेपालको संबिधान २०७२ को भाग १३ धारा १६२मा प्रदेश कार्यपालिका सम्बन्धी ब्यबस्था भए बमोजिम प्रदेश नं.१ मन्त्रिपरिषदको गठन संविधानको धारा १६८ अनुसार मिति २०७४/११/३ गते भएको हो । नेपालको सविंधानको अनुसूची ६ मा रहेको प्रदेश सरकारको अधिकारको सूची बमोजिम यस मन्त्रालयले मूख्यत शान्ति सुरक्षा¸ प्रदेश प्रहरी¸ प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो¸ बिपद ब्यबस्थापन¸ द्वन्द ब्यबस्थापन¸ कानून¸ न्याय¸ सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला र प्रदेश कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी कार्य गर्दछ ।

प्रदेश नं. १ को अस्थायी राजधानी नेपाल सरकार¸ मन्त्रिपरिषदको मिति २०७४/१०/३ गतेको बैठकबाट तोके अनुसार यो मन्त्रालय बिराटनगर महानगरपालिका वार्ड नं. १०¸ सोमबारे हाट नजिक रहेको छ । यस मन्त्रालयको अस्थायी संगठन संरचना अनुसार प्रदेश सचिव रा.प. प्रथम(प्र)¸ ३ वटा महाशाखाहरु (प्रशासन योजना तथा बिपद ब्यबस्थापन महाशाखा¸ सुरक्षा समन्वय महाशाखा र कानून तर्जुमा महाशाखा)¸ माननीय मन्त्री ज्यूको निजी सचिवालय र ६ वटा शाखाहरुमा समेतमा गरी ३८ जना कर्मचारी दरबन्दी रहेको छ ।

गणेश नायक
विजय कुमार मगर
पवन कुमार परियार