Government of Nepal Logo
Provincial Government

Ministry of Internal Affairs And Law

Province No 1, Biratnagar

हामी स्वयम् सेवी अभियान कार्यक्रमको लागि कार्यक्रम निर्देशक र जिल्ला संयोजकको नियुक्तिको लागि नागरिक दैनिकमा प्रकाशित १५ दिने सूचना