Government of Nepal Logo
Provincial Government

Ministry of Internal Affairs And Law

Province No 1, Biratnagar

मिति २०७८।०४।१९ गते मा. मुख्यमन्त्री तथा मा. आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री वीच भएको कार्य सम्पादन सम्झौता