Government of Nepal Logo
Provincial Government

Ministry of Internal Affairs And Law

Province No 1, Biratnagar

विराटनगरमा संचालित तीन दिवसिय स्काउट क्याम्पमा माननीय मन्त्री सहित सहभागि