Government of Nepal Logo
प्रदेश सरकार

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

प्रदेश १, तीनटोलिया (सोमबारे), विराटनगर

घटनाको विवरण
20 घर डुबानमा, अन्दज्जी ५० जनाको मृत्यु र ७० भन्दा बढी घाइते

घटनाको प्रकार : बाढी

स्थान : Bhadrapur, Arjungdhara 1, झापा

मिति : 2075-11-26

अनुमानित क्षति : 0

Death: 0 0 0

Missing: 0

Injured: 0 0

Animals Dead: 0
गोठ : 0

घटना दर्ता गर्ने कार्यालय : विपद व्यपस्थापन प्रणाली

घटना दर्ता भएको : 2019-03-11 14:43:54


भवन क्षति

प्रकार संख्या
सरकारी (आंशिक) 0
सरकारी (पूर्ण) 0
निजि (आंशिक) 0
निजि (पूर्ण) 0