Government of Nepal Logo
प्रदेश सरकार

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

प्रदेश १, तीनटोलिया (सोमबारे), विराटनगर

nhnhijnij jinijnjin...

घटनाको विवरण
nhnhijnij jinijnjin jninuij

घटनाको प्रकार : बाढी

स्थान : vgfyugvy, फिदिम नगरपालिका 1, पाँचथर

मिति : 2075-11-29

अनुमानित क्षति : 0

Death: 0 0 0

Missing: 0

Injured: 0 0

Animals Dead: 0
गोठ : 0

घटना दर्ता गर्ने कार्यालय : आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

घटना दर्ता भएको : 2019-03-13 08:54:57


भवन क्षति

प्रकार संख्या
सरकारी (आंशिक) 0
सरकारी (पूर्ण) 0
निजि (आंशिक) 0
निजि (पूर्ण) 0