Government of Nepal Logo
प्रदेश सरकार

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

प्रदेश १, तीनटोलिया (सोमबारे), विराटनगर

भोलानाथ नेपाल


भोलानाथ नेपाल


भोलानाथ नेपाल
लेखा अधिकृत

शाखा आर्थिक प्रशासन शाखा
पद लेखा अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल abisheekg@gmail.com
सम्पर्क 9851204858
ठेगाना दमक नगरपालिका वडा नं. ५, झापाdamak 5, झापा
बहाल मिति २०७५ चैत्र २५