Government of Nepal Logo
प्रदेश सरकार

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

प्रदेश १, तीनटोलिया (सोमबारे), विराटनगर

विजय कुमार मगर


विजय कुमार मगर


विजय कुमार मगर
सूचना अधिकारी (शाखा अधिकृत, अधिकृतस्तर सातौं)

शाखा सूचना समन्वय तथा प्रशारण शाखा
पद सूचना अधिकारी (शाखा अधिकृत, अधिकृतस्तर सातौं)
सम्पर्क 9842251086
बहाल मिति २०७५ चैत्र २०