Government of Nepal Logo
प्रदेश सरकार

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

प्रदेश १, तीनटोलिया (सोमबारे), विराटनगर

चन्द्र बहादुर श्रेष्ठ


चन्द्र बहादुर श्रेष्ठ


चन्द्र बहादुर श्रेष्ठ
कार्यालय सहयोगी

शाखा प्रशासन, योजना तथा व्यवस्थापन महाशाखा
पद कार्यालय सहयोगी
श्रेणी श्रेणी विहिन
सम्पर्क 9842087590
बहाल मिति २०७५ बैशाख ४