Government of Nepal Logo
प्रदेश सरकार

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

प्रदेश १, तीनटोलिया (सोमबारे), विराटनगर

देवराज भट्टराई

  • देवराज भट्टराई

देवराज भट्टराई


देवराज भट्टराई
अधिकृत (अधिकृतस्तर छैटौं)

पद अधिकृत (अधिकृतस्तर छैटौं)
सम्पर्क 9842931045
बहाल मिति २०७६ बैशाख १६