Government of Nepal Logo
प्रदेश सरकार

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

प्रदेश १, तीनटोलिया (सोमबारे), विराटनगर

गीता घिमिरे


गीता घिमिरे


गीता घिमिरे
कम्प्यूटर अधिकृत (अधिकृतस्तर छैटौं)

शाखा विपद् व्यवस्थापन शाखा
पद कम्प्यूटर अधिकृत (अधिकृतस्तर छैटौं)
इमेल geetaghimire2013@gmail.com
सम्पर्क 9841062411
बहाल मिति २०७५ फाल्गुन २०