Government of Nepal Logo
प्रदेश सरकार

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

प्रदेश १, तीनटोलिया (सोमबारे), विराटनगर

हरि प्रसाद पराजुली

  • हरि प्रसाद पराजुली

हरि प्रसाद पराजुली


हरि प्रसाद पराजुली
अधिकृत (अधिकृतस्तर छैटौं)

पद अधिकृत (अधिकृतस्तर छैटौं)
सम्पर्क 9842057947
बहाल मिति २०७६ बैशाख २२