Government of Nepal Logo
प्रदेश सरकार

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

प्रदेश १, तीनटोलिया (सोमबारे), विराटनगर

मा. भीम प्रसाद आचार्य

  • मा. भीम प्रसाद आचार्य

मा. भीम प्रसाद आचार्य


मा. भीम प्रसाद आचार्य
मुख्यमन्त्री

पद मुख्यमन्त्री
बहाल मिति २०७५ फाल्गुन ५