Government of Nepal Logo
प्रदेश सरकार

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

प्रदेश १, तीनटोलिया (सोमबारे), विराटनगर

जिवन काफ्ले


जिवन काफ्ले


जिवन काफ्ले
अधिकृत (अधिकृतस्तर छैटौं)

शाखा प्रशासन, योजना तथा व्यवस्थापन महाशाखा
पद अधिकृत (अधिकृतस्तर छैटौं)
सम्पर्क 9852026469
बहाल मिति २०७५ चैत्र २८