Government of Nepal Logo
प्रदेश सरकार

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

प्रदेश १, तीनटोलिया (सोमबारे), विराटनगर

कमल बहादुर थापा


कमल बहादुर थापा


कमल बहादुर थापा
उप सचिव

प्रवक्ता
शाखा प्रशासन तथा योजना शाखा
पद उप सचिव
श्रेणी रा.प.द्वितीय
सम्पर्क 9841292472
बहाल मिति २०७६ असार ५