Government of Nepal Logo
प्रदेश सरकार

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

प्रदेश १, तीनटोलिया (सोमबारे), विराटनगर

कृष्ण प्रसाद न्यौपाने

  • कृष्ण प्रसाद न्यौपाने

कृष्ण प्रसाद न्यौपाने


कृष्ण प्रसाद न्यौपाने
सहायक (सहायकस्तर पाँचौं)

पद सहायक (सहायकस्तर पाँचौं)
सम्पर्क 9841828396
बहाल मिति २०७६ बैशाख २५