Government of Nepal Logo
प्रदेश सरकार

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

प्रदेश १, तीनटोलिया (सोमबारे), विराटनगर

मा. लिला बल्लभ अधिकारी

  • मा. लिला बल्लभ अधिकारी

मा. लिला बल्लभ अधिकारी


मा. लिला बल्लभ अधिकारी
राज्यमन्त्री

पद राज्यमन्त्री
बहाल मिति २०७८ भाद्र ३०