Government of Nepal Logo
प्रदेश सरकार

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

प्रदेश १, तीनटोलिया (सोमबारे), विराटनगर

नवराज घिमिरे


नवराज घिमिरे


नवराज घिमिरे
अधिकृत (अधिकृतस्तर छैटौं)

शाखा सूचना समन्वय तथा प्रशारण शाखा
पद अधिकृत (अधिकृतस्तर छैटौं)
सम्पर्क 9841612159
बहाल मिति २०७६ बैशाख ८