Government of Nepal Logo
प्रदेश सरकार

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

प्रदेश १, तीनटोलिया (सोमबारे), विराटनगर

ओमकार प्रसाद न्यौपाने


ओमकार प्रसाद न्यौपाने


ओमकार प्रसाद न्यौपाने
उप सचिव

प्रवक्ता
शाखा प्रशासन तथा योजना शाखा
पद उप सचिव
श्रेणी रा.प.द्वितीय
इमेल omkarneupane9@gmail.com
सम्पर्क 9842030345
बहाल मिति २०७८ कार्तिक १६