Government of Nepal Logo
प्रदेश सरकार

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

प्रदेश १, तीनटोलिया (सोमबारे), विराटनगर

प्रदिप बराल

  • प्रदिप बराल

प्रदिप बराल


प्रदिप बराल
अधिकृत (अधिकृतस्तर छैटौं)

पद अधिकृत (अधिकृतस्तर छैटौं)
सम्पर्क 9842206145
बहाल मिति २०७५ चैत्र २८