Government of Nepal Logo
प्रदेश सरकार

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

प्रदेश १, तीनटोलिया (सोमबारे), विराटनगर

प्रशंसा अधिकारी


प्रशंसा अधिकारी


प्रशंसा अधिकारी
कानुन अधिकृत

शाखा कानून तर्जुमा तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा
पद कानुन अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल prashanshaadhikari@gmail.com
सम्पर्क 9860071230
बहाल मिति २०७६ श्रावण २६