Government of Nepal Logo
प्रदेश सरकार

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

प्रदेश १, तीनटोलिया (सोमबारे), विराटनगर

शिशिर खनाल


शिशिर खनाल


शिशिर खनाल
कम्प्यूटर अधिकृत (अधिकृतस्तर छैटौं)

शाखा प्रहरी प्रशासन तथा कारागार व्यवस्थापन शाखा
पद कम्प्यूटर अधिकृत (अधिकृतस्तर छैटौं)
सम्पर्क 9842070830
बहाल मिति २०७७ कार्तिक २४