Government of Nepal Logo
प्रदेश सरकार

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

प्रदेश १, तीनटोलिया (सोमबारे), विराटनगर

श्रद्धा रिजाल


श्रद्धा रिजाल


श्रद्धा रिजाल
उप सचिव ( कानुन)

शाखा कानून तर्जुमा तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा
पद उप सचिव ( कानुन)
श्रेणी रा.प.द्वितीय
इमेल shradhapoudel2@gmail.com
सम्पर्क 9841890590
बहाल मिति २०७७ माघ २२