Government of Nepal Logo
प्रदेश सरकार

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

प्रदेश १, तीनटोलिया (सोमबारे), विराटनगर

उमेश बस्नेत

  • उमेश बस्नेत

उमेश बस्नेत


उमेश बस्नेत
प्रदेश सचिव

पद प्रदेश सचिव
श्रेणी रा.प.प्रथम
इमेल basnetumeshme@gmail.com
सम्पर्क 9852070045
बहाल मिति २०७८ भाद्र ३०