Government of Nepal Logo
प्रदेश सरकार

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

प्रदेश १, तीनटोलिया (सोमबारे), विराटनगर

उपेन्द्र बहादुर श्रेष्ठ


उपेन्द्र बहादुर श्रेष्ठ


उपेन्द्र बहादुर श्रेष्ठ
अधिकृत (अधिकृतस्तर छैटौं)

शाखा कानून तर्जुमा तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा
पद अधिकृत (अधिकृतस्तर छैटौं)
इमेल me.upen32@gmail.com
सम्पर्क 9842108805
बहाल मिति २०७६ बैशाख ८