Government of Nepal Logo
प्रदेश सरकार

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

प्रदेश १, तीनटोलिया (सोमबारे), विराटनगर

याम प्रसाद लुईटेल


याम प्रसाद लुईटेल


याम प्रसाद लुईटेल
सह-लेखापाल

शाखा आर्थिक प्रशासन शाखा
पद सह-लेखापाल
इमेल yp.luitel123@gmail.com
सम्पर्क 9852656155
बहाल मिति २०७६ मंसिर २४