Government of Nepal Logo
प्रदेश सरकार

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

प्रदेश १, तीनटोलिया (सोमबारे), विराटनगर

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना सम्पर्क
2 ओमकार प्रसाद न्यौपाने ओमकार प्रसाद न्यौपाने उप सचिव 9842030345
omkarneupane9@gmail.com
3 गणेश नायक गणेश नायक उप सचिव ( कानुन) 9841314720
nayakganesh_1@yahoo.com
4 विजय कुमार मगर विजय कुमार मगर सूचना अधिकारी (शाखा अधिकृत, अधिकृतस्तर सातौं) 9852086789
magarvijaya2048@gmail.com
5 भोलानाथ नेपाल भोलानाथ नेपाल लेखा अधिकृत दमक नगरपालिका वडा नं. ५, झापाdamak 5, झापा 9851204858
abisheekg@gmail.com
6 सुनिल रेग्मी सुनिल रेग्मी कानुन अधिकृत विराटनगर- ४, मोरङ 9852054400
sunilregmi297@gmail.com
7 विनोद कुमार भण्डारी विनोद कुमार भण्डारी शाखा अधिकृत 9852054815
bhandarikb520@gmail.com
8 हितेश वस्नेत हितेश वस्नेत शाखा अधिकृत 9862670270
9 जिवन काफ्ले जिवन काफ्ले अधिकृत (अधिकृतस्तर छैटौं) 9852026469
10 उपेन्द्र बहादुर श्रेष्ठ उपेन्द्र बहादुर श्रेष्ठ अधिकृत (अधिकृतस्तर छैटौं) 9842108805
me.upen32@gmail.com
11 सुजाता राई सुजाता राई कम्प्यूटर अधिकृत (अधिकृतस्तर छैटौं) 9862290763
12 देवराज भट्टराई देवराज भट्टराई अधिकृत (अधिकृतस्तर छैटौं) 9842931045
13 कोमल दाहाल कोमल दाहाल कम्प्यूटर अधिकृत (अधिकृतस्तर छैटौं) 9842033214
dahalkomal@gmail.com
14 पेशल कुमार पौडेल पेशल कुमार पौडेल अधिकृत (अधिकृतस्तर छैटौं) 9844020228
paudel.peshal12@gmail.com
15 याम प्रसाद लुईटेल याम प्रसाद लुईटेल सह-लेखापाल 9852656155
yp.luitel123@gmail.com
16 विश्व प्रकाश जोशी विश्व प्रकाश जोशी सहायक (सहायकस्तर पाँचौं) 9842036583
17 तेज बहादुर कार्की तेज बहादुर कार्की कार्यालय सहयोगी