Government of Nepal Logo
प्रदेश सरकार

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

प्रदेश १, तीनटोलिया (सोमबारे), विराटनगर

प्रहरी प्रशासन तथा कारागार व्यवस्थापन शाखा

महाशाखा सुरक्षा समन्वय महाशाखा