Government of Nepal Logo
प्रदेश सरकार

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

प्रदेश १, तीनटोलिया (सोमबारे), विराटनगर

शान्ती सुरक्षा तथा सूचना समन्वय शाखा

महाशाखा सुरक्षा समन्वय महाशाखा