Government of Nepal Logo
प्रदेश सरकार

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

प्रदेश १, तीनटोलिया (सोमबारे), विराटनगर

सूचना समन्वय तथा प्रशारण शाखा

महाशाखा सुरक्षा समन्वय महाशाखा


कर्मचारी विवरण

सूचना अधिकारी (शाखा अधिकृत, अधिकृतस्तर सातौं)