Government of Nepal Logo
प्रदेश सरकार

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

प्रदेश १, तीनटोलिया (सोमबारे), विराटनगर

कानून तर्जुमा तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा

महाशाखा कानून तर्जुमा महाशाखा