Government of Nepal Logo
प्रदेश सरकार

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

प्रदेश १, तीनटोलिया (सोमबारे), विराटनगर

कानून सम्पादन तथा प्रकाशन शाखा

महाशाखा कानून तर्जुमा महाशाखा