Government of Nepal Logo
प्रदेश सरकार

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

प्रदेश १, तीनटोलिया (सोमबारे), विराटनगर

कार्यालयहरु: मन्त्रालय : जिल्ला प्रशासन कार्यालय : नगरपालिका : गाउँपालिका