Government of Nepal Logo
प्रदेश सरकार

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

प्रदेश १, तीनटोलिया (सोमबारे), विराटनगर

आठौ तथा बजेट अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी सूचना