Government of Nepal Logo
प्रदेश सरकार

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

प्रदेश १, तीनटोलिया (सोमबारे), विराटनगर

 

आ.ब. २०७६।०७७ मा "म अघि बढ्छु" कार्यक्रम सम्बन्धी विवरण

सि.नं.

कार्यक्रमको नाम

शिक्षक नायकहरुलाई अभिमुखिकरण

बैठक सञ्चालन

विउ कोष पुँजी

चेतनामूलक हाते पुस्तिका पर्चा पम्पलेट छपाई

एसटीसी मिट (STC MEET)

एसटीसी व्याच निर्माण

प्रवर्द्धनात्मक भिडियो/रेडियो/टि.भी/पत्रपत्रिकामा सामाग्री प्रकाशन तथा प्रसारण

एसटीसी टिसर्ट छपाई

अन्य प्रवर्द्धनात्मक सामाग्री (पेन ड्राइभ/डायरी)