Government of Nepal Logo
प्रदेश सरकार

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

प्रदेश १, तीनटोलिया (सोमबारे), विराटनगर

मन्त्रालयको चौथो त्रैमासिक प्रगती प्रतिवेदन - ०७८ (श्रावण)