Government of Nepal Logo
प्रदेश सरकार

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

प्रदेश १, तीनटोलिया (सोमबारे), विराटनगर

प्रदेश नं. १ निजी तथा साझेदारी फर्म दर्ता ऐन, २०७७