Government of Nepal Logo
प्रदेश सरकार

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

प्रदेश १, तीनटोलिया (सोमबारे), विराटनगर

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनः प्रदेश र प्राथमिकता