Government of Nepal Logo
प्रदेश सरकार

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

प्रदेश १, तीनटोलिया (सोमबारे), विराटनगर

विपद् उत्थानशील प्रादेशिक नीति तथा रणनीतिक कार्ययोजना, २०७६ को मस्यौदा माथी ७(सात) दिन भित्र यस मन्त्रालयको ईमेलमा आईपुग्ने गरी राय सुझाव दिन हुन अनुरोध छ ।


सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस