Government of Nepal Logo
प्रदेश सरकार

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

प्रदेश १, तीनटोलिया (सोमबारे), विराटनगर

"व्यवसायिक र सिर्जनशील प्रशासन: विकास, समृद्धि र सुशासन"