Government of Nepal Logo
प्रदेश सरकार

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

प्रदेश १, तीनटोलिया (सोमबारे), विराटनगर

बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना (मोटरसाईकल, विपद् खोज उद्दार सामाग्री) (२०७६ पौष २०, आईतवार, नेपाल समाचार पत्र)