Government of Nepal Logo
प्रदेश सरकार

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

प्रदेश १, तीनटोलिया (सोमबारे), विराटनगर

बन्यो कोसीले भत्काएको पश्चिम तटबन्ध, माननीय मन्त्रीद्धारा निरीक्षण