Government of Nepal Logo
प्रदेश सरकार

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

प्रदेश १, तीनटोलिया (सोमबारे), विराटनगर

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले आयोजना गरेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहवीचको अन्तरसम्बन्धः हालसम्मको प्रयास र अवको प्राथमिक्ता विषयक गोष्ठीमा माननीय मन्त्री साथमा सहभागि