Government of Nepal Logo
प्रदेश सरकार

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

प्रदेश १, तीनटोलिया (सोमबारे), विराटनगर

''हामी स्वयंसेवी अभियान'' कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण र अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना