Government of Nepal Logo
प्रदेश सरकार

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

प्रदेश १, तीनटोलिया (सोमबारे), विराटनगर

जनता सँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७८