Government of Nepal Logo
प्रदेश सरकार

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

प्रदेश १, तीनटोलिया (सोमबारे), विराटनगर

कोरोना भाईरस (COVID-19) सम्बन्धी जानकारी (२०७६-१२-१६, १२:०० बजे)