Government of Nepal Logo
प्रदेश सरकार

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

प्रदेश १, तीनटोलिया (सोमबारे), विराटनगर

कोरोना कोषबाट प्राप्त रकमको विवरण सम्बन्धमा ।