Government of Nepal Logo
प्रदेश सरकार

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

प्रदेश १, तीनटोलिया (सोमबारे), विराटनगर

काठमाण्डौं स्कुल अफ ल' मा विएएलएलवि चौथो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीसंग अन्तरक्रिया