Government of Nepal Logo
प्रदेश सरकार

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

प्रदेश १, तीनटोलिया (सोमबारे), विराटनगर

मिति २०७८।०४।१९ गते मा. मुख्यमन्त्री तथा मा. आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री वीच भएको कार्य सम्पादन सम्झौता