Government of Nepal Logo
प्रदेश सरकार

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

प्रदेश १, तीनटोलिया (सोमबारे), विराटनगर

मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना २०७८, प्रदेश नं. १